Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Seuratoiminnan nykytilaprojektin puitteissa ideoita vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

 

PSY:n seuratoiminnan nykytilaselvityksessä PSY:n jäsenseurojen suurimmaksi haasteeksi yleisurheilutoiminnan toteuttamiselle osoittautui vapaaehtoisten puute. Lähes 80 prosenttia PSY:n seurakyselyyn 2021 vastanneista seuroista ilmoitti kyseisen haasteen kolmen suurimman haasteen joukkoon. Seuratoiminnan nykytilaprojektin puitteissa luotiin vapaaehtoisten rekrytointiopas, jonka avulla liikunta- ja urheiluseurat voivat saada uusia ideoita ja suunnitelmallisuutta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Vapaaehtoistoimijoiden vähentyminen liittyy laajempaan kansalaistoiminnan muutokseen

 

Vapaaehtoisten rektytointioppaan on tarkoitus tuoda uutta näkökulmaa ja ymmärrystä vapaaehtoistoimijoiden vähyyden ongelman taklaamiseen. Oppaan alkupuolella kuvataan vapaaehtoistoiminnan yleistä muutosta, jonka jälkeen ilmiötä tarkastellaan liikuntaseurojen näkökulmasta. Taustatekijöistä edetään konkreettisiin vinkkeihin, kuinka liikunta- ja urheiluseurat voivat rekrytoida, sitouttaa ja osallistaa henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Oppaan lopussa on myös vapaaehtoisten rekrytoinnin checklist, jota voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallisuuden kehittämiseen.

Tutustu diasarjaan alla olevan linkin kautta!