Laadukkaan seuratoiminnan teesit

 

Seuran näkyvyys

Liikuntaseuran tulee olla näkyvillä toimintaympäristössään, jotta ihmiset voivat tavoittaa seuran. Näkyvyyden kasvua voi hakea usealla tavalla, ja viime vuosien aikana seurat ovat kasvattaneet näkyvyyttään erityisesti teknologiavälitteisesti.  Vinkkejä näkyvyyden kasvattamiseen:

 • Ajantasaiset ja houkuttelevat nettisivut, esim. yhdistysavaimen kautta seurat voivat luoda nettisivut ilmaiseksi tai pienellä maksulla.
 • Sosiaalinen media: Facebook ja Instagram tärkeimpinä kanavina liikuntaseuroille.
 • Paikallismedia
 • Seuratuotteet
 • Systemaattinen viestintä: toimintasuunnitelman oheen kannattaa luoda viestintäsuunnitelma, jossa määritellään, miten seura tai jaosto viestii eri kohde- ja sidosryhmille erilaisia viestinnän kanavia käyttäen. Viestinnän vastuuhenkilö määritelty

 

Henkilöresurssit

Seuratoiminnan kivijalka on seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt. Ilman näitä vapaaehtois- ja palkattuja työntekijöitä seuran toiminta lakkaa. Siksi seuran henkilöresurssit ovat seuran tärkein voimavara, josta seurajohdon tulee huolehtia parhaansa mukaan.

 • Vapaaehtoisten johtaminen: ennakointi ennen reagointia.
 • Palkkaukset: milloin seura voisi hyötyä palkatusta työntekijästä?
 • Miten vapaaehtoistoimijoita rekrytoidaan ja sitoutetaan?
 • Ks. Vapaaehtoisten rekrytointiopas

 

Asiantuntemus

Usein seuratoimintaan mukaan kerääntyy monenlaisia henkilöitä, joilla on erilaista asiantuntemusta ja käytännön työkokemusta. Viime vuosina ihmisten odotukset seuratoiminnan laatua kohtaan ovat nousseet, joten liikunta- ja urheiluseurat tarvitsevat monenlaista korkeatasoista asiantuntemusta. Seurat tarvitsevat muun muassa hallinnon, viestinnän, markkinoinnin, ja kaikista eniten lajiasiantuntijuutta. Asiantuntijuutta vahvistavia keinoja ja toimintatapoja:

 • Koulutukset: esimerkiksi SUL ohjaaja- ja tuomarikoulutukset
 • Webinaarit: SUL, PSL, Olympiakomitea ym.
 • Uusien vapaaehtoistoimijoiden ja työntekijöiden perehdytys
 • Vapaaehtoistoimijoiden oman asiantuntemuksen hyödyntäminen

 

Yhteistyö

Aktiivinen liikuntaseura tekee yhteistyötä laajasti lajirajat ylittäen. Yhteistyökumppanuudet voivat esimerkiksi olla toiminnallisia (seuran toiminnan toteuttamiseen liittyvä yhteistyö), taloudellisia (avustukset, sponsorointi) tai tilallisia riippuen yhteistyökumppanin resursseista ja intresseistä. Sidosryhmäajattelu voi auttaa hahmottamaan, mitkä ovat oman liikuntaseuran tärkeimmät yhteistyökumppanit. Tässä ainakin muutama yleisin:

 • Seuran muut jaostot toiminnallisina kumppaneina
 • Muut alueen seurat
 • Kuntien ja kaupunkien liikunta-, vapaa-aika- ja koulutoimet
 • Lajiliitto: hyödynnä lajiliiton seuroille tarjoamat tuotteet ja palvelut!
 • Yritykset: taloudelliset yhteistyökumppanuudet

 

Talous

Elinvoimaisella liikunta- ja urheiluseuralla talouden tulee olla tasapainossa. Taloudellisesti vakaa seura ei nojaa pelkästään saamiinsa toiminta-avustuksiin, vaan sen suurimmat tulonlähteet ovat varsinaisen toiminnan tulot sekä varainhankinnan tulot. Seuran kehittymiseen ja kasvuun kannattaa kuitenkin pyrkiä hyödyntämällä tarjolla olevia taloudellisten tukien mahdollisuuksia, esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea tai paikallisten toimijoiden myöntämiä nuorten kesätyöllistämistukia.

 • Varsinaisen toiminnan tulot: jäsen- ja toimintamaksut. Onko seuratoiminnan tuotteet hinnoiteltu oikealle tasolle?
 • Varainhankinta: Kunniakierros, seuratuotteet, kisakahviot, talkoot, ym. Vaihtoehtoja on lukuisia, ja luovuutta kannattaa hyödyntää!
 • Tuet ja toiminta-avustukset seuran toiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi

 

Seurayhteisö

Seurayhteisö on jokaisen liikunta- ja urheiluseuran ydin. Avoin, tiivis, tasa-arvoinen ja energinen yhteisö vetää puoleensa. Seurajohdon tulee ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa myös seurayhteisön merkitys seuran voimavarana. Esimerkiksi arvojen työstämisellä… Seurayhteisön huomioon ottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi jäsenistön osallistamista seuran päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun, tai seuratoiminnan suunnittelua yli laji- ja jaostorajojen.

 

Matalan kynnyksen toiminta

Matalan kynnyksen toiminta muodostaa pohjan tulevaisuuden menestykselle. Panostukset lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamiseen mahdollistavat lajin kasvulle seurassa, ja sitä myötä myös tulevaisuuden urheilumenestykselle. Harrastamisen polku tulee olla selkeä päiväkouluikäisestä aikuiseksi, ja seuran on hyvä pyrkiä tarjoamaan kilpailullisen harrastamisen ohella myös rennompia harrastamisen muotoja.

 • SUL:n matalan kynnyksen seuratuotteet: seurakisat ja yleisurheilukoulu 
 • Lisenssit kaikille harrastajille, myös pienimmille yleisurheilun harrastajille

 

Tilaolosuhteet

Seurojen käytössä olevien tilojen tulee soveltua toimintaan. Kuntien ja kaupunkien kanssa on hyvä tehdä aktiivista yhteistyötä tilojen kehittämiseksi. Seura voi tarjota apuaan julkisten tilojen kehittämiseen, mutta näiden tilojen ylläpidosta kunta on vastuussa.

 • Mikä on oman yleisurheilukentän kunto? Voisiko kenttää kehittää?
 • Onko käytettävissä sisätiloja harjoitteluun?
 • Voiko seura vaikuttaa käytössään olevien tilojen kehittämiseen?

Tutustu tarkemmin aihepiiriin: Suomen olympiakomitean tähtiseuran laatutekijät