PIIRITOIMINTA

Puheenjohtajan tervehdys

Suomalaisessa urheilussa eletään tällä hetkellä melkoisen myllerryksen aikaa. Valo ja olympiakomitea yhdistyivät ja ”Uusi Olympiakomitea” on aloittanut toimintansa vuoden 2017 alusta alkaen. Tavoitteena on että suomi on maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa vuonna 2020. Kova tavoite, toivotaan että se toteutuu. Myös Suomen urheiluliitto uudistaa valmennusjärjestelmäänsä. Yleisurheilun liittojohtoista valmennusta koordinoidaan ja toteutetaan jatkossa kolmen kaupunkivalmennuskeskuksen kautta. Keskusten kautta urheilijoille mahdollistetaan entistä parempi valmentautumisympäristö sekä asiantuntija- ja tukipalvelut. Valmennusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on myös rakentaa lahjakkaille yleisurheilijoille urapolku osaavan lapsi- ja nuorisovalmennuksen kautta aikuisiän kilpa- ja huippu-urheilijoiksi. Erityisesti ura­polun alku- ja keskivaiheilla seuroissa toteutettavalla ohjaustoiminnalla ja valmennuksella on tässä keskei­nen rooli.

Tärkeää on että asuinpaikasta riippumatta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja innostua yleisurheilusta sekä saada edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Tämä edellyttää että seuroissa järjestetään yleisurheilukouluja, seurakisoja, tehdään yleisurheilua tutuksi kouluissa ja järjestetään koululaiskisoja, kehitetään nuorisovalmennusta ja mahdollistetaan lapsille ja nuorille jotka haluavat mennä urheilijan polulla eteenpäin osaava ja ammattitaitoinen valmennus vaikkapa useamman seuran yhteistyönä tai urheiluakatemiavalmennusta tai verkostoja hyödyntäen. Osa- ja päätoimisten palkkaaminen on taloudellisesti monelle seuralle vaikeaa mutta antaa myös mahdollisuuden kehittää ja luoda laadukasta seuratoimintaa ja saada lapset innostumaan yleisurheilusta ja liikunnasta.

Jatkossa yleisurheilun paikallistason toimintaa tuetaan alueellisten verkostojen kautta. SUL aluepäälliköt raken­tavat toimintansa tueksi verkostoja, joiden kautta mahdollistetaan laadukkaammat palvelut alueen yleisurheiluseuroille. Alueverkosto, jossa itäisellä alueella on edustus Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä- Savosta sopivat toiminnan paino­tuksista sekä aluepäällikön ja piirien välisestä työnjaosta. Alkaneella kaudella tullaan järjestämään seurakoulutusta, ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutusta, piiri ja alueleirejä, kehittämään valmentajaverkostoja sekä koordinoimaan kilpailutoimintaa.

 

Toivotan Pohjois- Savolaiselle yleisurheiluväelle menestyksekästä yleisurheilukautta 2017,

Timo Eronen
puheenjohtaja
Pohjois-Savon Yleisurheilu ry