Pohjois-Savon yleisurheiluseurojen nykytilaprojekti

Mitä?

Pohjois-Savon yleisurheiluseurojen nykytila -projektin tarkoituksena on aktivoida seuratoimintaa informoimalla seuroja matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksista ja myös toiminnan tuen mahdollisuuksista. Lisäksi projektissa on tarkoitus tuottaa hyödyllistä informaatiota Pohjois-Savon yleisurheilun seuratoiminnan nykytilasta. Tavoitteena on saada ainakin 3–4 seuraa lisäämään yleisurheilutoimintaansa Pohjois-Savossa.

Miksi?

PSY haluaa piirijärjestönä tukea Pohjois-Savon yleisurheilutoimintaa luomalla mahdollisuuksia elinvoimaiselle seuratoiminnalle. PSY on määritellyt strategiassaan vuodelle 2025 missiokseen innostaa ja kouluttaa jäsenseurojen toimijoita toteuttamaan hyvää yleisurheilutoimintaa. PSY:n strategisista painopisteistä tämä projekti tukee erityisesti lasten yleisurheilua sekä nuorisovalmennusta, koska suurin osa lasten ja nuorten yleisurheiluharrastamisesta tapahtuu nimenomaan paikallistason yleisurheiluseuroissa. Tämän lisäksi projekti tukee yleisellä tasolla yleisurheilun kasvun edellytyksiä Pohjois-Savossa, tukien PSY:n visiota olla kehittynein piirijärjestö vuosina 2021–2025.

Ketkä?

Projektia varten PSY on palkannut avukseen liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelija Lassi-Pekka Korhosen Jyväskylän yliopistosta, joka tulee suorittamaan projektityöskentelyn korkeakouluharjoittelunaan. Lisäksi PSY tekee tiivistä yhteistyötä projektissa yleisurheilun lajiliitto SUL:n kanssa, josta projektiin osallistuu itäisen alueen aluepäällikkö Ilpo Koponen. PSY:n hallituksen toimesta projektin työskentelyyn osallistuu puheenjohtaja Timo Eronen. Keskeinen rooli yleisurheilutoiminnan toteuttajina muodostavat yleisurheiluseurojen toimijat, joita tällä projektilla pyritään tukemaan.

Miten?

Projektin yhtenä toimenpiteenä toteutetaan piirin jäsenseuroille kysely, jonka avulla kartoitetaan seurojen tämänhetkistä tilaa ja tuen tarpeita. Kysely sekä saatekirje on lähetetty seuroihin sähköpostin välityksellä, ja ne löytyvät myös tältä sivulta. Toivomme, että kysely tavoittaa jäsenseurat hyvin, ja että vastauksia saataisiin laajalla otoksella. Vastatkaa kyselyyn ajatuksella ja ajan kanssa, jolloin kyselystä saadaan suurin hyöty irti!

Kyselyn vastanneiden seurojen kanssa tullaan sopimaan myös seuratapaamisia, joissa keskustellaan yleisurheilutoiminnan kehittämisestä sekä pohditaan yhdessä ratkaisuja toiminnan haasteisiin. Näitä seuratapaamisia voidaan sopia seurojen omista lähtökohdista käsin joko kasvokkain, tai sitten etäyhteyksin esimerkiksi Teams-kokoussovelluksen välityksellä.

 

Hyvää alkavaa ja toiminnantäyteistä yleisurheilukautta toivottaen,

Pohjois-Savon yleisurheiluseurojen nykytila -projektin työryhmä

Lassi-Pekka Korhonen, projektityöntekijä

Timo Eronen, PSY:n puheenjohtaja

Ilpo Koponen, SUL:n aluepäällikkö, itäinen alue