Seurojen hyväksi toteamia käytänteitä

Ote PSY:n seuratoiminnan nykytilaraportista

 

Seuratapaamisissa käydyissä keskusteluissa seuratoimijat saivat nimetä hyväksi todettuja käytänteitä seuran toiminnassa. Nämä hyvät käytänteet liittyvät kilpailu- ja harrastustoimintaan, markkinointiin ja viestintään, yhteistyöhön eri tahojen välillä, sekä ohjaajien, että vapaaehtoisten rekrytointiin ja sitouttamiseen.

 

Harrastusmahdollisuuksien avoimuus ja kannustavan ilmapiirin luominen

Eräs seura nosti esille harrastus- ja kilpailutoiminnan avoimuuden myös ulkopaikkakuntalaisille ja muiden seurojen edustajille. Kyseisen seuran harjoitusryhmissä käy myös naapurikunnan rajaseuduilta sekä pienemmiltä alueilta kotoisin olevia harrastajia. Harrastamisen avoimuutta tukee myös hyvän hengen ylläpitäminen seuran harjoituksissa, ja ohjaustoiminnan tavoitteena tällä seuralla on se, että lapsien on helppo lähestyä ohjaajia. Eräs toinen seura on kokeillut vanhempien mukaan ottamista alle kouluikäisten liikuntaharrastukseen lapsi-vanhempiharjoitusten muodossa. Tällaisella toiminnalla pyritään liikuttamaan koko perhettä, sekä sitouttamaan vanhempia mukaan seuran toimintaan.

 

Sosiaalinen media seuramarkkinoinnissa ja viestinnässä

Markkinoinnin ja viestinnän osalta nousi esiin myös sosiaalisen median hyödyntäminen. Eräs seura oli koonnut nettisivuilleen yhteistyössä kunnan, sekä muiden liikuntaharrastuksia järjestävien tahojen kanssa harrastuskalenterin, josta näki helposti koko kunnan alueen kesän liikuntaharrastustarjonnan. Kyseisellä ratkaisulla pystyttiin vähentämään myös liikuntaharrastusten päällekkäisyyttä.

 

Yhteistyöstä voimaa seuratoimintaan

Yhteistyön osalta hyviä käytänteitä oli sekä jaostojen välillä, muiden seurojen välillä sekä kunnan tai kaupungin kesken. Eräässä seurassa todettiin, että pienellä kylällä jaostojen yhteen hiileen puhaltaminen toimii hyvin ja toiminnassa on mukana hyvä yhteishenki. Kahdessa pienemmässä seurassa hallinnolliset jaostorakenteet olivat purettu kokonaan ja jaostot toimivat vain nimellisesti. Seurat järjestävät myös kilpailuita yhteistyössä, esimerkiksi keskinäisiä otteluita tai pitäjänmestaruuskilpailuita. Eräässä suuremmassa seurassa hyväksi todettiin kaupungin järjestämä seurafoorumi, jossa kaupungin alueella toimivat liikunta- ja urheiluseurat pääsevät helposti kommunikoimaan yhdessä ja keskustelemaan kaupungin liikuntatoimen edustajien kanssa. Myös liikkuva kunta/kaupunki -ohjelmat ovat koettu hyvänä.

 

Ohjaajien ja vapaaehtoisten rekrytointi

Ohjaajien rekrytointia eräässä seurassa kohdennettiin tehokkaasti yläkoulu- ja lukioikäisiin nuoriin. Ohjaajaksi kyseisessä seurassa pääsee jo nuorella iällä, ja ryhmissä toimii aina sekä kokeneempi vastuuohjaaja, että nuorempi apuohjaaja. Ohjaajia rohkaistaan kyseisessä seurassa myös kertomaan kavereilleen, että seurassa on mahdollista päästä ohjaajaksi ja samalla saada taloudellista korvausta ohjauspalkkioiden muodossa. Seura korostaa ohjaajien rekrytoinnissa proaktiivisuutta, jotta ohjaajapula ei pääse yllättämään. Eräällä toisella pienikokoisemmalla seuralla, jolla oli kokoonsa nähden suuri joukko vapaaehtoistoimijoita, nostettiin esiin useita vapaaehtoistoiminnan tärkeitä asioita. Seura järjestää vuosittain useita kilpailutapahtumia, jolloin toiminta on jatkuvaa ja jokainen toimija tietää oman roolinsa tapahtumakoneessa. Kyseisessä tapauksessa säännöllinen toiminta helpottaa vapaaehtoistoimintaan sitoutumista ja työtehtävien selkeys itseohjautuvuutta. Seuran vapaaehtoisia muistetaan myös säännöllisesti kiittämällä, yhteisillä illanvietoilla sekä tarjoamalla heille seuratuotteita kiitoksena toimintaan osallistumisesta. Nämä toimet lisäävät vapaaehtoisten kokemaan yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden tunnetta, joilla voi olla suuri vaikutus toimintaan osallistumisen kannalta.