Alueleiritys 2023-2024

PDF-tiedostoYU-Alueleiritys-2023-2024.pdf (1.2 MB)
Alueleirikausi 2023 - 2024 esite ja tiedot
Alueleiriryhmä 2014-2015
Alueleirivalmentajat 2014-2015