Pohjois-Savon yleisurheiluseurojen nykytilaprojekti päätökseen

3.8.2021

Pohjois-Savon yleisuurheiluseurojen nykytillaprojekti on valmistunut. Projektin tavoitteena oli PSY:n jäsenseurojen nykytilan kartoittaminen, seurojen avun tarpeiden tunnistaminen ja tuen kohdistaminen jäsenseuroille. Projektin toimesta PSY:n seuroille toteutettiin seurakysely, jonka avulla pystyttiin selvittämään PSY:n jäsenseurojen tilaa ja toimintaa, sekä avun tarpeita. Kyselynsta saatujen tulosten perusteella pystyttiin myös analysoimaan Pohjois-Savolaisen yleisurheilun seurakenttää kokonaisuudessaan. Projektin puitteissa järjestettiin seuratapaamisia jäsenseurojen omista lähtökohdista käsin, joissa keskusteltiin seuratoiminnan kehittämisesta sekä toiminnan haasteista ja hyvistä käytänteistä.

Käy tutustumassa projektin tuotoksiin: Pohjois-Savon yleisurheiluseurojen nykytilaprojekti